gup

Met kleine aanpassingen voeg ik iets toe aan banale, alledaagse   dingen waardoor het object wordt onttrokken van de werkelijkheid. Dit creëert vaak wrijving en contrast in mijn werken. Door de beelden op deze manier in een ander daglicht te zetten daag ik mensen uit het anders te bekijken.